سه شنبه 5 مرداد 1395   05:12:56
تصمیم گیری برای  17  آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری در خصوص ابطال گواهینامه شرکت گواهی کننده دانا نو ونداد
هشدار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در مورد تبلیغات نامتعارف برگزاری همایش ها و کنگره ها
صلاحیت 6 نهاد بازرسی جوش و فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بررسی شد.
 امضای توافقنامه فیمابین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه
حضور رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، آقای دکتر خاکی فیروز، در روز اول اجلاس مشترک APLAC-PAC 2016
تایید صلاحیت 10 شرکت بازرسی فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
پیام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت
تایید صلاحیت، ابزاری جهانی برای پشتیبانی از سیاستهای عمومی
بررسی تایید صلاحیت 4  نهاد بازرسی جوش و فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بيشتر
لینکهای مفید